icookandlook.pl

blog o diecie, modzie i urodzie

Kuchnia

Jak wygląda podział węglowodanów?

Węglowodany to jeden ze składników pokarmowych. Inaczej nazywane są cukrami. Są one złożone w szczególności z takich składników budulcowych jak węgiel, wodór oraz tlen. Wyróżnia się różne rodzaje węglowodanów. Wśród nich można przede wszystkim wymienić węglowodany proste, a także węglowodany złożone. Warto się dowiedzieć, jakie są różnice między nimi.

Węglowodany proste

Węglowodany proste to inaczej monosacharydy. Są również nazywane cukrami prostymi. Węglowodany proste dzielą się na pentozy i heksozy. Wśród pentoz można wymienić następujące elementy:
– arabinoza,
– ksyloza,
– ryboza,
– ksyluloza,
– rybuloza.
Natomiast wśród heksoz wymienia się takie elementy jak:
– glukoza, czyli cukier gronowy; tego rodzaju cukier bardzo często występuje w naturze i można go znaleźć w bardzo wielu produktach spożywczych; wśród nich można przede wszystkim wyszczególnić soki owocowe,
– galaktoza, która nie jest często spotykanym cukrem; u roślin występuje w postaci galaktanów, natomiast u zwierząt w postaci cukru mlecznego,
– mannoza, która w szczególności ma znaczenie w przypadku zwierząt, a nie ludzi,
– fruktoza, która jest bardzo popularnym rodzajem cukru; występuje w wielu produktach spożywczych, wśród których można przede wszystkim wyróżnić miód, owoce oraz soki owocowe.
Wśród najbardziej rozpowszechnionych wśród ludzi cukrów prostych można wymienić glukozę oraz fruktozę.

Węglowodany złożone

Węglowodany podział obejmuje również składniki złożone. Wśród nich można wyróżnić zarówno cukry złożone małocząsteczkowe, jak i cukry złożone wielkocząsteczkowe. Cukry złożone małocząsteczkowe to oligosacharydy. Wśród nich można wymienić elementy takie jak dwucukrowce, trójcukrowce i czterocukrowce. Są to przede wszystkim takie substancje jak:
– sacharoza, czyli połączenie glukozy oraz fruktozy,
– laktoza, czyli połączenie glukozy oraz galaktozy,
– maltoza, czyli połączenie dwóch cząsteczek glukozy.
– rafinoza, czyli połączenie galaktozy, glukozy oraz fruktozy,
– stachioza, czyli połączenie dwóch cząsteczek galaktozy, fruktozy oraz glukozy.
Cukry złożone wielkocząsteczkowe to polisacharydy. Dzielą się one na grupę skrobi oraz grupę celulozy. Wśród nich można wymienić następujące elementy:
– skrobia, która stanowi aż dwadzieścia pięć procent dziennej dawki energii; można ją znaleźć w bardzo wielu roślinach, ponieważ jest dość rozpowszechniona,
– glikogen, który znajduje się w szczególności w organizmach zwierzęcych,
– chityna, która stanowi wielocukier złożony; można ją znaleźć na przykład w grzybach czy też owadach,
– dekstryna.